• ابزار دقیق
  • ایمنی
  • کالیبراسیون

همکاران ما در این زمینه: … & Envent Engineering, MSA, Honeywell, Kane, Aqua Interma, Partech, Cameron Instruments, Contro Valve

همکاران ما در این زمینه: BW Technologies, MSA, Sundstrom, Honeywell, Parat & Arco

همکارما در این زمینه: CALGAZ( AirLiquide)

ایمیل: info@psm-engco.com تلفن: 34 و 44697433 21 98+ فکس: 44642438 21 98+
آدرس: تهران – میدان آزادی – ابتدای بزرگراه لشگری(مخصوص) – خیابان آزمون نیا (بیمه دوم)– پلاک 3 – واحد 8 کدپستی: 1391933666